Ormanlı İTEC İlk plan

idealist4th Class, Uncategorized0 Comments

WORKSHEETS TO BE USED AT THE LEARNING PROCESS 4th class 4th unit flashcards VERBS (2) WORKSHEETx WSHEET ORMANLI PRIMARY SCHOOL 4/C 1ST FUTURE CLASSROOM TEACHERS (ITEC) LESSON PLAN      SCHOOL ORMANLI PRIMARY SCHOOL TEACHER ONUR KALAFAT CLASS/DURATION 4/C, 3 WEEKS, 9 LESSON HOURS LESSON ENGLISH (ITEC) LEARNING ACTIVITIES DREAM, EXPLORE, MAP, REFLECT, MAKE, ASK, REMAKE,  SHOW, COLLABORATE, ASSESMENT LEARNING STORY TELL … Read More

adverbs-zarflar

idealistKOLAY iNGİLİZCE DERS NOTLARI, Uncategorized0 Comments

ADVERBS   Sıfatlar isimlerin nitelik ve niceliklerini açıklarken, zarflar ise fiillerin durumunu açıklar. Regular adverbs - (Düzenli zarflar) Adjective                                           Adverb Slow               My car is slow.           slowly             I drive slowly. Careful                                               carefully Beautiful                                            beautifully Careless                                              carelessly Noisy                                                 noisily Regular                                              regularly Irregular adverbs - (Düzensiz zarflar) Adjective                                           Adverb Hard                                                   ... Read More

COMPARATION OF ADJECTIVES – COMPARATIVES – SUPERLATIVES

idealistKOLAY iNGİLİZCE DERS NOTLARI, Uncategorized0 Comments

Comparison of Adjectives   Regular adjectives- Tek heceli sıfatlar Positive                      Comparative             Superlative Tall                             taller                           the tallest Small                          smaller            the smallest Short                           shorter                        the shortest High                           higher                          the highest Fat                              fatter                           the fattest big                              bigger                         the biggest -er,-ly, -y ile biten iki heceliler Clever                         cleverer                       the cleverest Easy                            easier      ... Read More

prepositions

idealistKOLAY iNGİLİZCE DERS NOTLARI, Uncategorized0 Comments

Prepositions In                     =  içinde, -de da                                  in Marmaris On                   = Üstünde, -de, -da                           on the table At                    = Yanında, yakınında, -de, -da            at the door Under = Altında,                                           under these conditions Over                = Üzerinde                              over the city Into                 = İçeri doğru                                     go into the room! Out of              = Dışarı ... Read More

“TO BE” FİİLİ The Present Form ( Şimdiki Zaman Formu )

idealistKOLAY iNGİLİZCE DERS NOTLARI, Uncategorized0 Comments

“TO BE” FİİLİ The Present Form ( Şimdiki Zaman Formu )                                                 (+) Olumlu Cümle I am at home You fine We are in Ankara You alright They at work He in New York She is ill It a cat   (-) Olumsuz Cümle I am at home You fine We are in Ankara You not alright They at work He … Read More

TELLING TIME

idealistELEMENTARY A1-A20 Comments

TELLING TIME

It is 2 o’clock. It is 2.15. A.M. It is 2.15. P.M. It is 3.30. P.M. It is 4.45. P.M. It is 10.20. P.M. It is 11.50. P.M.HARD WAY TO SAYWhat is the time?   It is 2 o’clock It is a quarter past 2.    ( 2.15) It is a quarter to 2.       ( 1.45)

İNGİLİZCE SAYILAR

idealistKOLAY iNGİLİZCE DERS NOTLARI0 Comments

Rakam ve Sayılar   One Two Three Four Five Six Seven Eight Nine Ten   Eleven ( ilevın) Twelve (tvelf) Thir teen Four teen Fif teen Six teen Seven teen Eigh teen Nine teen                             En çok karıştırılanlar sonu teen ve ty ile bitenlerdir. Twen ty ( Tventi)   Twenty one Thir ty For ty Fif ty Six ty Seven ty ... Read More

İNGİLİZCE ALFABESİ VE TELAFFUZLARI

idealistKOLAY iNGİLİZCE DERS NOTLARI, Uncategorized0 Comments

İngiliz Alfabesi 26 harften oluşur.. Aslında alfabe de 45 harf olmalıdır…   A.B.C.D.E.F.G.H.I.J.K.L.M.N.O.P.Q.R.S.T.U.V.W.X.Y.Z Ç, Ö,  η(NG),  θ(TH),  HARFLERİ ALFABEDE YOKTUR AMA TELAFFUZDA VARDIR.   C-a.o.u.l.c=K okunur Can – cold – cut – clean- succesful C- e, i, y = S okunur Cell- civil – Cyprus Ch= Ç olarak okunur chair – chalk – chimney – cheap Chat – China – ... Read More

İngilizce Fiillerin Zamanlara Göre Çekimleri Ve Okunuşları

idealist7th Class, 8th Class, 9th Class, İNGİLİZCE DERS NOTLARI/ENGLISH LESSON NOTES, INTERMEDIATE (B1), School English, TEACHER RESOURCES, Uncategorized0 Comments

İngilizce Fiillerin Zamanlara Göre Çekimleri Ve Okunuşları \\**İngilizce Fiiller**//  İngizcede fiiller ”düzenli ve düzensiz ” olmak üzere 2. ye ayrılırlar. Aşağıda düzensiz fiillerin durumlara göre çekimini ve okunuşlarını yazdım. Yararlı olması dileğiyle..  İngilizce Fiiller ve Anlamları Okunuşları Hali Base Form Okunuşu Hali Past Simple Okunuşu Hali Past Participle Okunuşu Türkçe Anlamı awake eweyk awoke evog awoken evokın uyanmak be bi was/were vaz/vör been biin … Read More